Οικονομικά Αποτελέσματα - Οικονομικές Καταστάσεις

 

              Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Οικ. Χρήσης 2020

 

             Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Οικ. Χρήσης 2019

 

 

             Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Οικ. Χρήσης 2018

 

 

 

               Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Οικ. Χρήσης 2017

 

 

 

         Στοιχεία και Πληροφορίες Οικ. Χρήσης 2016

         Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Οικ. Χρήσης 2016

 

Στοιχεία και Πληροφορίες Οικ. Χρήσης 2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Οικ. Χρήσης 2015

Annual Financial Report For the Year Ended 31 December 2015

 

 

Στοιχεία και Πληροφορίες Οικ. Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Οικ. Χρήσης 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Έδρα:

Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27, Αθήνα

Tηλ.: 210-6787111
Fax: 210-6787740

sovel.vionet.gr